Tượng Bác Hồ Thạch Cao 110cm

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tượng bác hồ thạch cao 110cm
Chiều cao tượng: 110cm
Chiều ngang tượng: 110cm
Đế: 55cm
Trạng thái: Còn hàng